startsidan        om filmstudion        historik        arkiv        kontakt        länkar
  Francis Ford Coppola: Gudfadern (1972)
 

Om Filmstudion

Ludvika Filmstudio är en ickekommersiell, politiskt obunden och allmännyttig ideell förening.
Vårt mål är att tillhandahålla kvalitetsfilm till låg kostnad på hemorten.
Vi anstränger oss för att repertoaren ska vara så bred som möjligt - tanken är givetvis att locka en stor publik till våra visningar. Film skall ses tillsammans med andra!
Repertoaren ska också ha en bra blandning av filmer i olika genrer, från olika tidsperioder och geografiska områden.

Den tio personer starka styrelsen ser mycket film och besöker olika filmfestivaler för att kunna välja bra film åt våra medlemmar. Styrelsen har minst två möten per termin där filmer diskuteras och programmet bokas, och ett årsmöte för medlemmarna i februari. Lite kuriosa: i styrelsen sitter fortfarande en av dem som var med och startade om filmstudion 1973! Se mer under Historik!

Vi är knutna till Sveriges Förenade Filmstudios (SFF), en fristående ideell förening, som fungerar som paraplyorganisation för cirka 100 filmstudior och drygt 21 000 medlemmar per år. SFF är i sin tur medlem i den internationella filmklubbsorganisationen, FICC, Federation Internationale de Ciné-Clubs.

SFF ger varje år ut en filmkatalog med ungefär 1 700 filmer som kan visas på biograf.
Vi bokar alla våra filmer via SFF, som har filmavtal för slutna visningar, vilket medför att vi säljer medlemskort och inte enstaka biljetter. Du kan själv som medlem föreslå filmer till kommande program.

I Arkiv finns en förteckning över alla våra ca 700 visade filmer sedan 1973.

Från och med våren 2009 har medlemmarna möjlighet att poängsätta filmerna efter varje visning. Poängskalan är 5-gradig, där 1 är sämst och 5 är bäst. Rent praktiskt går det hela till så att efter filmen kan de som så önskar lägga en kula i någon av fem burkar, märkta 1, 2, 3, 4, 5. Resultatet redovisas på webplatsens förstasida som ett medelvärde med 1 decimal.

 

Styrelse för Ludvika Filmstudio 2016

Ordförande Jörgen Gunnarson
   
Vice ordförande Carina Danils
   
Sekreterare Katarina Persson
   
Kassör Kjell Börjesson
   
Ledamöter: Bengt-Åke Malmquist
  Boel Werner
  Åsa Fridholm
  Madelene Goldmann
  Håkan Hjortek
   
Suppleant: Mattias Janols Nyberg
   
   

Från vänster, övre raden: Jörgen, Mattias, Bengt-Åke, Carina, Håkan, Kjell

Från vänster, nedre raden: Katarina, Åsa, Madelene, Boel


© Ludvika Filmstudio 2007